+48 797 659 899
kontakt@roweryjakuszyce.pl

Regulamin

Wypożyczalnia rowerów górskich i elektrycznych

Regulamin wypożyczalni

 1. Klient w celu wypożyczenia sprzętu, zobowiązany jest okazać osobiście dokument tożsamości, z którego zostaną spisane dane na potrzeby wykonania usługi.
 2. Na jeden dokument wypożyczany jest jeden model sprzętu z danej kategorii.
 3. Płatność za wypożyczenie roweru musi odbyć się kartą płatniczą osoby zawierającej umowę.
 4. Kaucja za każdy rower elektryczny wynosi 500 PLN płatna gotówką w dniu wypożyczenia.
 5. Kaucja za rower MTB/CROSS wynosi 100 PLN płatna gotówką w dniu wypożyczenia.
 6. Sprzęt jest własnością sklepu PaulosportXXL.
 7. Każdy rower wypożyczany jest na dany dzień.
 8. Sprzęt należy zwrócić w godzinach działania wypożyczalni 9:00 – 17:00.
 9. Sprzęt należy oddać w stanie niepogorszonym od normalnej eksploatacji.
 10. Sprzęt wypożyczamy na okres do 14 dni – nie dotyczy EBIKE.
 11. W przypadku zagubienia, kradzieży lub nieodwracalnego zniszczenia wypożyczonego sprzętu, wypożyczający zobowiązany jest zapłacić za sprzęt zgodnie z ceną obowiązującą w katalogu.
 12. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem wypożyczanego sprzętu i nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
 13. Wypożyczający zobowiązuje się do używania zabezpieczeń roweru w celu uniknięcia kradzieży.
 14. Wypożyczający sprzęt zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków lub poniesionych obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 15. Wypożyczający zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu sportowego.
 16. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi zastrzeżeń co do jego działania.